Učitelia 2022/2023

Pedagogickí pracovníci školy:

 • Riaditeľ školy : Mgr. Martina Striežencová- triedna učiteľka žiakov 2. a 4.ročníka
 • Mgr. Lenka Juríková - triedna učiteľka žiakov 1. a 3. ročníka
 • Daša Kmeťová - vychovávateľka v školskom klube detí, vyučuje výtvarnú výchovu v 2. a 4.ročníku, hudobnú výchovu v 1.,2.,3.,4. ročníku, telesnú výchovu žiakov 1.,2.,3.,4. ročníka.
 • Mgr. Ružena Bandurová - vyučujúca evanjelické náboženstvo
 • Mgr. Janka Urbanová – asistent učiteľa
 • Ing. Dana Pastorková - asistent učiteľa
 • Helena Janegová – asistent učiteľa
 • Mgr. Stanislava Obdržalová – asistent učiteľa
 • Mgr. Ľubica Babulicová - školský špeciálny pedagóg
 • Mgr. Veronika Bangová – školský psychológ


Pedagogickí pracovníci škôlky:

 • Miriam Sahajová - triedna učiteľka
 • Karin Miškovičová/ Bc. Simona Zámečníková - učiteľka
 • Bc. Lucia Tomanicová - učiteľka
 • Miroslava Valovičová - triedna učiteľka


Nepedagogickí pracovníci

 • Patrícia Vojtová - vedúca školskej jedálne
 • Miroslava Batková - hlavná kuchárka
 • Janka Bagová - upratovačka MŠ
 • Mária Kukučková - upratovačka ZŠ a ŠJ
 • Ing. Dana Pastorková – ekonómka