Učitelia 2021/2022

Pedagogickí pracovníci školy:

  • Riaditeľ školy : Mgr. Martina Striežencová - triedna učiteľka žiakov 3. a 4.ročníka
 • Mgr. Lenka Juríková - triedna učiteľka žiakov 1. a 2. ročníka
 • Mgr. Lenka Halienková – vyučujúca ANJ v 1.- 4.ročníku
 • Daša Kmeťová - vychovávateľka v školskom klube detí, vyučuje výtvarnú výchovu v 3.-4.ročníku, hudobnú výchovu v 3.-4. ročníku, telesnú výchovu žiakov 1.,2.,3.,4. ročníka.
 • Mgr. Ružena Bandurová - vyučujúca evanjelické náboženstvo
 •  Mgr. Daniela Olejková – vyučujúca katolícke náboženstvo
 • Mgr. Janka Urbanová – asistent učiteľa
 • Mgr. Alexndra Hošťálková - asistent učiteľa
 • Mgr. Tatiana Bagínová - školský špeciálny pedagóg


Pedagogickí pracovníci škôlky:

 • Miriam Sahajová - triedna učiteľka
 • Helena Janegová - učiteľka
 • Bc. Lucia Tomanicová - učiteľka
 • Miroslava Valovičová - triedna učiteľka


Nepedagogickí pracovníci

 • Patrícia Vojtová - vedúca školskej jedálne
 • Miroslava Batková - hlavná kuchárka
 • Janka Bagová - upratovačka MŠ
 • Mária Kukučková - upratovačka ZŠ a ŠJ
 • Ing. Dana Pastorková - ekonómka