Učitelia 2017/2018

Pedagogickí pracovníci školy :

  • Mgr.Monika Roháčková - triedna učiteľka žiakov 1. a 2.ročníka, vyučuje: slovenský jazyk, matematiku žiakov 1. a 2.ročníka, anglický jazyk žiakov 3.a 4.ročníka

 

  • Mgr.Dana Kaššovicová - triedna učiteľka žiakov 3. a 4.ročníka, vyučuje vyučuje: slovenský jazyk, matematiku,telesnú výchovu žiakov 3.a 4. ročníka, prírodovedu, etickú výchovu, pracovné vyučovanie žiakov 1.,2.,3., 4.ročníka, vlastivedu žiakov 2.,3.,4.ročníka, pohybovú prípravu žiakov 1. a 2.ročníka.

 

  • Daša Kmeťová - vychovávateľka v školskom klube detí, vyučuje výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu žiakov 1.,2.,3.,4.,ročníka.

 

 • Mgr. Radim Pačmár - evanjelický a.v. farár, vyučujúci evanjelické náboženstvo


Nepedagogický pracovník

 • Miroslava Batková - upratovačka

 

Pedagogickí pracovníci :

  • Dana Krchnavá - zástupkyňa riaditeľka pre MŠ

 

  • Lenka Brázdilová - učiteľka

 

 • Mgr. Zuzana Lacková - učiteľka


Nepedagogickí pracovníci

  • Mgr.Katarína Harmadyová - vedúca školskej jedálne

 

  • Tatiana Ševčíková - hlavná kuchárka

 

 • Zdenka Magálová - upratovačka