Pracovníci školy, šk.r.2019/2020

Pedagogickí pracovníci školy:

  • Riaditeľ školy : Mgr. Martina Striežencová - triedna učiteľka žiakov 2. a 3.ročníka, zároveň školský špeciálny pedagóg

 

 • Mgr. Katarína Godálová - triedna učiteľka žiakov 1. a 4.ročníka
 • Mgr.Lenka Mráziková – vyučujúca ANJ v 1.-4.ročníku
 • Daša Kmeťová - vychovávateľka v školskom klube detí, vyučuje výtvarnú výchovu v 3.,4.ročníku, hudobnú výchovu, telesnú výchovu žiakov 1.,2.,3.,4.,ročníka.
 • Mgr. Ružena Bandurová - vyučujúca evanjelické náboženstvo
 • ThLic. Milan Kračunovský – páter Anton – vyučujúci katolícke náboženstvo
 • Mgr. Dagmar Belušková – asistent učiteľa


Pedagogickí pracovníci škôlky:

 • Lenka Brázdilová - zástupkyňa, riaditeľka pre MŠ
 • Miriam Sahajová - učiteľka
 • Bc. Simona Zámečníková - učiteľka
 • Miroslava Valovičová - učiteľka


Nepedagogickí pracovníci

 • Patrícia Vojtová - vedúca školskej jedálne
 • Tatiana Ševčíková - hlavná kuchárka
 • Jana Knapíková - pomocná sila v kuchyni
 • Miroslava Batková - upratovačka
 • Ing. Dana Pastorková - ekonómka