Prestávky a hodiny

1.hodina 7:45h. - 8:30h. 1.prestávka 10 minút
2.hodina 8.40h. - 9.25h. 2.prestávka 20 minút
3.hodina 9.45h. - 10.30h. 3.prestávka 10 minút
4.hodina 10.40h. - 11.25h. 4.prestávka 10 minút
5.hodina 11.35h. - 12.20h. 5.prestávka 10 minút
6.hodina 12.30h. - 13.15h.