Zápis do MŠ Kálnica na šk.rok 2023/24

Materská škola Kálnica

 

MATERSKÁ ŠKOLA KÁLNICA "U VČIELKY BZUČUĽKY" VÁS SRDEČNE POZÝVA NA ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY:

Zápis na školský rok 2023/24 sa bude konať v dňoch:     15.5. , 16.5. , 17.5. 2023 od 10:30 h. do 12:00 h.      v MŠ Kálnica.

Ako zápis prebieha :

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s tlačivom pre lekára si môžete vyzdvihnúť vopred osobne v našej MŠ, alebo o ňu požiadať prostredníctvom mailu: [email protected]. Na zápis prídete s dieťaťom do MŠ v hore uvedené dni a odovzdáte vyplnenú písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie spolu s  potvrdením od lekára.

Do 15. júna vydá riaditeľka materskej školy elektronicky, ( prípadne osobne, poštou ) rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí vášho dieťaťa do materskej školy.  

                                              

Tešíme sa na Vás.              Kolektív MŠ Kálnica.