Začiatok školského roka 2023/24 - vstupné info

Pre uľahčenie nástupu novoprijatým deťom poskytujeme zákonným zástupcom niekoľko vstupných informácií.

Prevádzka MŠ sa začína 4. 9. 2023.

Denná prevádzka je od 6.30 do 16.00 hod.
Deti treba priviesť do 8:00 hod. Budova MŠ sa zamyká o 8.00 hod. a popoludní sa odomyká o 14.30 hod.
Prosíme o dodržiavanie určeného času, budova MŠ sa zamyká kvôli bezpečnosti Vašich detí.

Tabuľku so značkami skriniek spolu s menami detí nájdete v šatni na nástenke.

Do MŠ treba deťom priniesť osobné veci : (prosíme všetko podpísať)                             
- prezuvky- papučky s pevnou pätou (nie šnurovacie, nie šľapky, žabky, crocsy a pod.), podpísané menom a priezviskom dieťaťa
- pyžamo na spanie, podpísané
- náhradné veci na prezlečenie (spodná bielizeň, vrchný odev , pršiplášť, veci podpíšte a uložte dieťaťu do skrinky označenej jeho menom)                                                                                                                                                                                                                   – plastový pohárik na pitný režim, najlepšie s uškom                                                                                                                                           – hrebeň pre dievčatá

Prosíme rodičov, aby rešpektovali požiadavku na podpisovanie osobných vecí detí kvôli zámene vecí a zbytočným nedorozumeniam.

Pre novoprijaté deti : Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky a musí ovládať základy stolovania, jedenie lyžicou a pitie z pohára.  Vedieť pomáhať pri obliekaní, vyzliekaní. Dieťa nesmie byť plienkované.

Podrobné informácie o chode a organizácii MŠ sa dozviete v Školskom poriadku MŠ, ktorý bude zaslaný na váš mail, alebo bude vyvesený na nástenke v šatni MŠ.
Všetky aktuálne informácie týkajúce sa chodu MŠ budú aktuálne zverejňované na nástenke pre rodičov v šatňových priestoroch MŠ a na stránke školy. https://www.zskalnica.sk/materska-skola