MŠ OZNAMY

Prevádzka MŠ v šk. roku 2023/24 začína 4. septembra 2023.

 

Obec Kálnica, PSČ 91637 oznamuje:

Na základe schváleného VZN č. 1/2023 oznamujeme zákonným zástupcom , že mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa od 1. marca 2023 zvyšuje z pôvodných 10 € za mesiac na 15 € za mesiac.

                                                                           15.2.2023   Kálnica